getrouwe­vertaling.nl

vertalingen van de Bijbel - Statenvertaling

dordtse synode 1618-1619

Synode van Dordrecht 1618-1619 (schoolplaat 20e eeuw).
Tijdens de Synode van Dordrecht werd besloten tot een nieuwe
Bijbelvertaling. Deze vertaling, die bekend werd als
‘Statenvertaling’, verscheen in 1637.

Waarom deze website?

Deze website is opgezet met als doel betrouwbare informatie te geven over vertalingen van de Bijbel in de Nederlandse taal en met name de Statenvertaling.

Voor een toelichting op de gehanteerde uitgangspunten zie hieronder bij Site info.

De website is gestart in augustus 2010.

Wat is op deze site te vinden?

Op de website zijn bijdragen en artikelen te vinden over Bijbelvertalingen in de Nederlandse taal alsook enkele artikelen over buitenlandse vertalingen. De achtergronden van de diverse vertalingen worden belicht. Aan de hand van de oorspronkelijke Bijbeltekst wordt ook ingegaan op verschillen tussen de vertalingen.

De bijdragen en artikelen zijn ingedeeld in de volgende rubrieken: Statenvertaling, Herziene Statenvertaling, Diverse vertalingen (in de Nederlandse taal), Andere talen, Index (een overzicht van de besproken Bijbelpassages op deze site), en Links (enkele weblinks naar andere websites).

De volledige tekst van de Statenvertaling met kanttekeningen, alsook diverse artikelen over de Statenvertaling, is te vinden op de volgende site:

Website Statenvertaling.nl met online Bijbeltekst en kanttekeningen (GBS), zoekfuncties, geschiedenis

Site info

De website ‘getrouwevertaling.nl’ is tot stand gekomen op persoonlijk initiatief van C. Valk, tevens redacteur van deze website. De website is gestart in 2010.

Uitgangspunt voor de redactie van deze site vormt de belijdenis dat de Heilige Schrift het geschreven Woord van God is, door de Heilige Geest geïnspireerd, en door Gods bijzondere zorg ons overgeleverd.

Op grond hiervan wordt op deze site een strikte vertaalmethode verdedigd. Dit betekent dat naar de overtuiging van de redactie van getrouwevertaling.nl de overgeleverde teksten in de oorspronkelijke talen, niet alleen wat betreft de betekenis, maar ook wat betreft woordgebruik en taalvorm, zoveel als de verschillen in de talen dit toelaten, getrouw en nauwkeurig dienen te worden vertaald.

De Statenvertaling is een van de weinige complete vertalingen in het Nederlands die op grond van een dergelijke strikte methode tot stand is gekomen. Ook bevat de Statenvertaling een schat aan toelichtingen en verklaringen in de kanttekeningen. Op deze website getrouwevertaling.nl wordt de Statenvertaling verdedigd tegen zowel moderne vertaalopvattingen als op de inhoud gerichte herzieningen.

Op de teksten van deze site berust copyright. Voor artikelen die niet zijn opgesteld door de redactie van getrouwevertaling.nl, is steeds de bron vermeld. Voor zover dit nodig bleek, is toestemming verkregen voor overname op deze site.

Overname van artikelen die zijn opgesteld door de redactie van getrouwevertaling.nl is toegestaan, mits overname ongewijzigd en met bronvermelding plaatsvindt. Bij overname op internet dient tevens een link te worden aangebracht naar de oorspronkelijke pagina of de hoofdpagina van deze website.

© 2010-2015 getrouwevertaling.nl

Contact

Vragen of opmerkingen kunt u per e-mail richten aan de redactie van getrouwevertaling.nl.

Terug

Naar top van deze pagina

© 2010-2015 getrouwevertaling.nl